Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013

4η ΛΑΪΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
από τη Συνέλευση Γειτονιάς Μαρτίου-Καλλιδοπούλου